Thursday, October 7, 2010

स्पर्श तुझा....

स्पर्श तुझा....
ग्रीष्मातिल पाउस असा

स्पर्श तुझा....
तपता उन्हातील गारवा जसा

स्पर्श तुझा....
पानावरील दवबिंदू असा

स्पर्श तुझा....
मंद सुवासिक मरवा जसा

स्पर्श तुझा....
 जगण्यासाठी आधार असा

स्पर्श तुझा....
निराशेत आशेचा किरण जसा

1 comment: