Saturday, October 9, 2010

असे का?

खरच प्रेमात नेहमी असच होत का?

तो समोर नसताना
नेहमी विचारांच वादळ येते माझ्या मनात,
तो दिसला की मात्र
उत्साहाची लहर संचारते माझ्या तनात.

प्रत्येक वेळी डोळे माझे
शोधत असतात फक्त त्याला,
विसरते मी माझी सर्व दु:खे
स्मरून त्याच्या स्मिताला.

नकळतपणे सर्व सुख- दु:खे माझी
जोडली गेली त्याच्या अस्तित्वाशी,
त्याला नाही कलली तरी
अवस्था माझ्या मनाची.

त्याला आनंदात पाहून मग
मीसुद्धा आनंदी रहू लागले,
स्वत:च दुःख विसरून फक्त
त्याच्या सुखासाठी जगू लागले.

खरच प्रेमात नेहमी असच का होते?

1 comment:

  1. Lay kuthe haravali...? :) :) Yamak julavayacha prayatna nako karus nusata vede.. theme changali ahe pan Gadya ani Padya yaat thodi confuse zali ahes tu... Revisit this again after some time, may be you will know what is missing.. :)

    ReplyDelete